پمپ پنتاکس طبقاتی تکفاز ایرانی U7-300/6T
کفکش اسکواردی 14متری IC 1.5/14/0.25
کفکش اسکواردی 17متری IC 1.5/17/0.37
کفکش ایکار 14 متری IC 1.5/14/0.25
کفکش ایکار 17 متری IC 1.5/17/0.37
کفکش استریم 16 متری SQD 10/16/0.75
کفکش استریم 17 متری SQD 1.5/17/0.37
کفکش استریم 12 متری SQD 1.5/12/0.25
کفکش ونیکو 16 متری QDX 10/16/0.75
کفکش ونیکو 32 متری QDX 1.5/32/0.75
کفکش پنتاکس DP40
کفکش پنتاکس DP60
منبع تحت فشار وال 24 لیتری
منبع تحت فشار وال 60 لیتری
منبع تحت فشار وال 80 لیتری
منبع تحت فشار وال 100 لیتری
منبع تحت فشار هاماک 100 لیتری
منبع تحت فشار هاماک 60 لیتری
منبع تحت فشار واتس 100 لیتری
منبع تحت فشار واتس 60 لیتری
ست کنترل استریم PC19
ست کنترل استریم PCN2200
ست کنترل پنتاکس PENTAX HIDROMATIC H1
ست کنترل ونیکو
ست کنترل ایکار
ست کنترل ایدرو8.2
پمپ ایدرو نیم اسب QB60
پمپ ایدرو 1 اسب بشقابی CPM158
پمپ ایدرو 1 اسب جتی JET100
پمپ ایدرو 1.5 اسب 2CP25/140H
پمپ ایدرو 2 اسب 2CP25/160H
کلید اتومات ایتال تکنیک 6 - 1
کلید اتومات ایتال تکنیک 11 - 2
کلید اتومات ایتال تکنیک PM12
کلید اتومات ایتال تکنیک PM5
کلید اتومات دانفوس
کفکش A.M.C مدل SPA6-28
کفکش A.M.C مدل SPA6-39
کفکش A.M.C مدل SPA6-70
کفکش A.M.C مدل Q100101
کفکش A.M.C مدل Q550118
لجنکش A.M.C مدل V1100
لجنکش A.M.C مدل V750
کفکش لوارا LOWARA مدل DOC3
کفکش لوارا LOWARA مدل DOC7
کفکش لوارا LOWARA مدل DOMO20 T/B
کفکش لوارا LOWARA مدل DOMO15 /B
کفکش لوارا LOWARA مدل DOMO10 /B

flowrunsanat

فلوران صنعت

خدمات ما

آدرس : تهران - سعدی جنوبی پایین تر از مخبرالدوله پلاک 278

تلفن تماس : 33920206-33901618-33934045

موبایل : 9126017344

ساعت تماس 19 - 9

مطالب وبلاگ

نوشته‌ی وبلاگی

نوشته‌ی وبلاگی بدون تصویر

نوشته‌ی وبلاگی بدون نویسنده

عضویت در خبرنامه

مقالات