الکتروموتور جریان مستقیم چیست و چطور کار میکند ؟

از سه بخش اصلی تشکیل شده است :

1- استاتور 2- آرمیچر 3- هسته 

به علت جریان مستقیم به آن ها جریان دائم گویند . به استاتور و آرمیچر هر دو جریان مستقیم وارد شود . 

FLOW RUN SAN' AT

فلوران صنعت

خدمات ما

آدرس : تهران - سعدی جنوبی پایین تر از مخبرالدوله پلاک 278

تلفن تماس : 33920206-33901618-33934045

موبایل : 9126017344

ساعت تماس 19 - 9

مطالب وبلاگ

نوشته‌ی وبلاگی

نوشته‌ی وبلاگی بدون تصویر

نوشته‌ی وبلاگی بدون نویسنده

الکتروموتور - جریان مستقیم چگونه کار میکند