ولت الکتروموتورها

مقدار ولت با مقدار الکتریسیته است اختلاف پتانسیل بین 2 نقطه میباشد .

نیرویی که الکترون آزاد میکند باعث جابه جایی میشود 

تفتوت پتانسیل الکتریکی R بر حسب V توصیف میشود

FLOW RUN SAN' AT

فلوران صنعت

خدمات ما

آدرس : تهران - سعدی جنوبی پایین تر از مخبرالدوله پلاک 278

تلفن تماس : 33920206-33901618-33934045

موبایل : 9126017344

ساعت تماس 19 - 9

مطالب وبلاگ

نوشته‌ی وبلاگی

نوشته‌ی وبلاگی بدون تصویر

نوشته‌ی وبلاگی بدون نویسنده

الکتروموتور - ولت