سیستم های  عایق بندی با در نظر گرفتن به مقاومتشان در برابر اثر تخریبی ناشی از حرارت، رتبه بندی می شوند. چهار سیستم عایق بندی اصلی که معمولا با آن ها مواجه می شویم، شامل کلاس های A,B,FوH هستند. کلاس A دارای حد دمایی 105 درجه سانتی گراد بوده و در هر مرحله از Aبه B، Bبه F و Fبه H شاهد یک پرش دمایی به میزان 25 درجه سانتی گراد می باشیم. کلاس عایق بندی هر الکتروموتور باید حداقل قادر به تحمل حداکثر دمای  محیط به علاوه  افزایش دمایی که به دلیل عملکرد مداوم تحت بار کامل رخ می دهد، باشد.انتخاب یک کلاس بالاتر  عایق بندی به علت میزان حداقل، می تواند به بیشتر شدن طول عمر الکتروموتور و یا تحمل مقدار اضافه بار بیشتر، دماهای محیط بالاتر و سایر مشکلاتی که به طور طبیعی از طول عمر موتور کم میکند کمک کند.

FLOW RUN SAN' AT

فلوران صنعت

خدمات ما

آدرس : تهران - سعدی جنوبی پایین تر از مخبرالدوله پلاک 278

تلفن تماس : 33920206-33901618-33934045

موبایل : 9126017344

ساعت تماس 19 - 9

مطالب وبلاگ

نوشته‌ی وبلاگی

نوشته‌ی وبلاگی بدون تصویر

نوشته‌ی وبلاگی بدون نویسنده

الکتروموتور- کلاس عایق بندی