کلید راه اندازی الکتروموتور تک فاز

الکتروموتور سه فاز موجب راه اندازی شده و سیم پیچ نیاز به  استارت ندارد . 3 دسته سیم پیچ با اختلاف مکانی 120 درجه به ولتاژ سه فاز با تفاوت زمانی 20 درجه وصل شده . همه این سیم پیچ ها در طول کار الکتروموتور در مدار بوده و هیچ کونه سیستم خاصی برای خروج آن نیست .

الکتروموتورهای تکفاز سیم پیچ تحت عنوان سیم پیچ استارت جدا گانه هستند . کار عادی الکتروموتور سیم پیچ اصلی را در مدار وصل می کند . سیم اصلی و استارت امکان دارد یک یا چند خازن بین آنها قرار گرفته باشد . بیرون آمدن سیم از مدار دو مدل خودکار و دستی است .

برای بیرون آمدن خودکار سیم یک کلید گریز از مرکز درون آن قرار دارد . این کلید زمانی که به دور 75 درصد رسده و مقداری کنتاکت را باز می کند . برای به حرکت درآوردن الکتروموتور از کلید صفر و یک و یا یک طرفه ی تکفاز استفاده می شود .

مقالات مرتبط: 

FLOW RUN SAN' AT

فلوران صنعت

خدمات ما

آدرس : تهران - سعدی جنوبی پایین تر از مخبرالدوله پلاک 278

تلفن تماس : 33920206-33901618-33934045

موبایل : 9126017344

ساعت تماس 19 - 9

مطالب وبلاگ

نوشته‌ی وبلاگی

نوشته‌ی وبلاگی بدون تصویر

نوشته‌ی وبلاگی بدون نویسنده

الکتروموتور - کلید راه اندازی الکتروموتور تک فاز