اشتعال شعله

اشتعال بوسيله يك شعله يك اشتعال خارجي شناخته مي شود. اگر فضاي قابل انفجار بوسيله شعله مشتعل شود، شعله به سرعت در جهت شعاعي از نقطه اشتعال منتشر ميشود. وقتي مقدار انرژي موجود خيلي كم باشد، شعله منتشر نخواهد شد بطوريكه به علت اتلاف حرارت ناشي از انتقال حرارت به فضاي قابل انفجار، دماي شعله به زير دماي احتراق افت مي كند و شعله به همين خاطر خاموش مي شود.

اشتعال بوسيله جرقه: درمورد جرقه يا ذرات گداخته منبع اشتعال فقط يك انرژي محدود دارد كه نسبتا سريع دراطراف مثلا قابل انفجار آزاد مي گردد. مورد با ضريب هدايت حرارتي بالاتر حرارت را سريعتر رها مي سازد. اين همچنين به دانسيته فضاي انفجار و گرماي ويژه آن بستگي دارد.

پارامترهاي موثر بر قابليت اشتعال

خواص مخلوط، خواص نحوه اتصال و مشخصه هاي الكتريكي مانند جريان، ولتاژ و مقاومت از جمله پارامتر هاي مهمي است كه بوسيله تست ها موثر برقابليت اشتعال شناخته شده است.

مقالات مرتبط: 

FLOW RUN SAN' AT

فلوران صنعت

خدمات ما

آدرس : تهران - سعدی جنوبی پایین تر از مخبرالدوله پلاک 278

تلفن تماس : 33920206-33901618-33934045

موبایل : 9126017344

ساعت تماس 19 - 9

مطالب وبلاگ

نوشته‌ی وبلاگی

نوشته‌ی وبلاگی بدون تصویر

نوشته‌ی وبلاگی بدون نویسنده

الکتروموتورABB - اشتعال شعله در الکتروموتور