الكتروموتور تك فاز با قطب شاخه دار و ويژگيهاي آن
اين نوع الكترو موتور در س اخت هواكشهاي خانگي، واترپم پ كولر آبي و پمپ هاي كوچك مورد
استفاده قرار مي گيرد . اين نوع الكترو موتور داراي توان خروجي ۷ تا ۴۰ وات ( ۰,۰۱ تا ۰,۰۵ اسب
بخار) مي باشد. جهت مونتاژ قطعات اين كالا مي توان از روشهاي دستي، نيمه اتوماتيك و كاملا
اتوماتيك با توجه به ميزان سرمايه گذاري و شرايط فناوري استفاده نمود . در روشهاي دستي
استفاده از كارگر و ابزارهاي مونتاژ دستي رايج مي باشد . اما در روش نيمه اتوماتيك بخشي از
كار توسط دستگاه هاي پنوماتيك و بخشي توسط نيروي انساني صورت مي گيرد . در روش
اتوماتيك، محصول با استفاده از حداقل نيروي انساني و حداكثر كاربرد ماشين آلات خاص توليد
مي گردد. در اين طرح جهت كاهش سرمايه گذاري و عدم وابستگي فناوري و نياز به ماشين آلات
خاص از روش مونتاژ نيمه اتوماتيك استفاده ميگردد كه بخشي از قطعات بطور آماده از بازار
داخلي تهيه مي گردد.
نحوه كار اين موتور بدين شكل است كه روتور آن از نوع قفس سنجابي بوده كه با قرار دادن
تعداد معيني ورقه فولادي مخصوص روي هم و تزريق آلومينيوم به داخل آن توليد مي شود .
استاتور اين نوع الكتروموتور داراي دو سيم پيچ مي باشد . سيم پيچ هاي اصلي و سيم پيچ هاي
فرعي (راه انداز) كه سيم پيچ هاي فرعي در الكتروم وتور با قطب شاخه دار را يك يا دو سيم كلفت
مسي كه در يك طرف هر قطر قرار مي گيرد تشكيل مي دهند . از برآيند مغناطيسي حاصي از سيم
پيچ اصلي و ميدان حاصل از جريان القا شده به داخل سيم پيچ فرعي، ميداني متحرك ايجاد
مي گردد كه گشتاور راه اندازي موتور را فراهم مي ساز د. جهت چرخش حاصله از قسمت اصلي
به قسمت فرعي و شاخه دار مي باشد . پس از سرعت گرفتن موتور و رسيدن به سرعت نامي اثر
سيم پيچ فرعي قابل صرفنظر مي گردد . محصول مورد نظر به صورت دو، چهار، شش و هشت
قطبي ساخته مي شود و قطبهاي مجاور به پلاريته هاي مختلف وصل مي شود . در اين طرح بدليل
عمومي تر بودن، نوع دو قطبي مورد بررسي قرار گرفته است.

مقالات مرتبط: 

FLOW RUN SAN' AT

فلوران صنعت

خدمات ما

آدرس : تهران - سعدی جنوبی پایین تر از مخبرالدوله پلاک 278

تلفن تماس : 33920206-33901618-33934045

موبایل : 9126017344

ساعت تماس 19 - 9

مطالب وبلاگ

نوشته‌ی وبلاگی

نوشته‌ی وبلاگی بدون تصویر

نوشته‌ی وبلاگی بدون نویسنده

الکتروموتورABB - الكتروموتور تك فاز با قطب شاخه دار و ويژگيهاي آن