سيم پيچي زنجيري (الکتروموتور ABB)

  يا با گام مساوي به نوعي سيم پيچي گفته مي شود كه در آن تمام كلافهاي يك گروه كلاف در نتيجه تمام كلافهايي كه در داخل شيار هاي استاتور جاي مي گيرند به يك اندازه باشند براي پيچيدن اين كلافها از يك قالب ( يا قالبهاي يك اندازه ) استفاده مي شود. (الکتروموتور ABB) 

به علت مشابه بودن كلافها با يكديگر زمان لازمبراي تهيه قالب و پيچيدن و جا زدن كلافها در داخل شيارها كمتر از حالت متحدالمركز مي باشد (الکتروموتور ABB) علاوه بر آن طول متوسط كلاف نيز در اين نوع سيم پيچي كوتاه تر از نوع متحدالمركز مي باشد و به همين جهت در مصرف سيم نيز صرفه جويي شده و اقتصادي تر مي باشد.  (الکتروموتور ABB) 

امكان اتصال موازي كلافهاي هر گروه كلاف و يا هر چند كلاف با يكديگر نيز در اين حالت وجود دارد (الکتروموتور ABB) . در سيم پيچي زنجيري پيشاني كلافهاي فازهاي مختلف در پيرامون استاتور از روي يكديگر عبور نموده و براي جلوگيري از اتصال كوتاه بين آنها بايد حتما بخوبي از يكديگر عايق شوند اشكال زير اتصال سه كلاف را به صورت زنجيري به يكديگر را نشان مي دهد. (الکتروموتور ABB) 

در رسم دياگرام گسترده اين نوع سيم پيچي (الکتروموتور ABB) كلافها را به هر دو صورت مي توان نشان داد.

براي سيم پيچي يك موتور بايد ابتدا دياگرام گسترده سيم پيچي را رسم نموده (الکتروموتور ABB) و سپس با كمك آن استاتور را سيم پيچي كرده براي ترسيم دياگرام گسترده سيم پيچي روشهاي متفاوتي وجود دارد (الکتروموتور ABB) كه نتيجه نهايي تمام روشها يكسان بوده و به كمك آن يك سيم پيچي كاملا متقارن و يا در حد قابل قبول بدست مي آيد (الکتروموتور ABB) در هر يك از اين روشها سعي مي شود كه شيارهاي استاتور توسط سه دسته سيم پيچ مساوي پر شده  (الکتروموتور ABB) و طريق صحيح به يكديگر اتصال يابند تا حتي الامكان يك ميدان دوار متقارن بوجود آيد.

گاهي مي توان با بكارگيري چند قاعده ساده و يا با استفاده از يك جدول به اين هدف دست يافت (الکتروموتور ABB)  اما گاهي نيز بايد از روشهاي خاصي استفاده نمود و دياگرام گسترده مطلوب را رسم نمود

مقالات مرتبط: 

FLOW RUN SAN' AT

فلوران صنعت

خدمات ما

آدرس : تهران - سعدی جنوبی پایین تر از مخبرالدوله پلاک 278

تلفن تماس : 33920206-33901618-33934045

موبایل : 9126017344

ساعت تماس 19 - 9

مطالب وبلاگ

نوشته‌ی وبلاگی

نوشته‌ی وبلاگی بدون تصویر

نوشته‌ی وبلاگی بدون نویسنده

الکتروموتورABB - سيم پيچي زنجيري (الکتروموتور ABB)