سيم پيچي متحدالمركز ( الکتروموتور ABB)

سيم پيچي متحدالمركز ( الکتروموتور ABB ) گام كلافهاي مربوط به هر گروه كلاف با يكديگر تفاوت داشته و هر كلاف بزرگ كلاف كوچكتر را احاطه مي كند بدين ترتيب در يك گروه كلاف گام كلاف بزرگ از گام كلاف قبلي خود به اندازه دو شيار بيشتر مي باشد.

شكل زير سه كلاف را به صورت متحد المركز (الکتروموتور ABB) نشان مي دهد. (الکتروموتور ABB)

در اين شكل هر سه كلاف با يكديگر سري شده و مجموعا يك گروه كلاف را تشكيل مي دهد. (الکتروموتور ABB)

اتصال موازي كلافهاي يك گروه كلاف بخاطر مساوي نبودن طول حلقه كلافها صحيح نمي باشد اما مي توان گروه كلافهاي يك فاز را با يكديگر موازي نمود (الکتروموتور ABB) كه از آن در موتورهاي با قدرت زياد و ولتاژ كم استفاده مي شود (الکتروموتور ABB) در اين نوع سيم پيچي براي پيچيدن كلافهاي يك گروه كلاف بايد از قالبهاي نامساوي استفاده نمود.

مقالات مرتبط: 

FLOW RUN SAN' AT

فلوران صنعت

خدمات ما

آدرس : تهران - سعدی جنوبی پایین تر از مخبرالدوله پلاک 278

تلفن تماس : 33920206-33901618-33934045

موبایل : 9126017344

ساعت تماس 19 - 9

مطالب وبلاگ

نوشته‌ی وبلاگی

نوشته‌ی وبلاگی بدون تصویر

نوشته‌ی وبلاگی بدون نویسنده

الکتروموتورABB - سيم پيچي متحدالمركز ( الکتروموتور ABB )