طرح ضدانفجاری

وسايل بايد طوري طراحي شوندكه ماكزيمم فشار explosion يا detonation را تحمل كنند. اگر denotation ها وجود نداشته باشد، كافي است دستگاهها مطابق با يادداشتهاي AD منتشر شده بوسيله كميته آلماني براي مخازن تحت فشار براي فشاري حداقل هشت بار بزرگتر از فشار مطلق كاري طراحي شود.

رهاسازي فشار انفجار

اگر نيازهاي طراحي ضد انفجار برآورده نشود، بايد يك سيستم رهاساز فشار موثر بكار گرفته شود. عبارت رهاسازي فشار انفجار در يك مفهوم وسيع هر چيزي را كه به صورت گذرا يا پايدار، فورا يا بعد از رسيدن به فشار مشخصي دستگاه هاي بسته را باز كند تا انفجار در آنها دركي جهت بي ضرر رخ دهد، دربر مي گيرد. فشار دستگاه ها را باز مي كند بايد دقت كنيم كه فشار به طرز غير مضر آزاد شود بطوريكه از خسارت مهم مثلا ناشي از فشار و شعله يا پرتاب تكه ها به همه اشخاص اجتناب شود. فشار بايد حتي الامكان در يك مسير مستقيم كوتاه در هواي آزاد رها گردد. تجهيزات رهاسازي فشار كه بايستي بعد از كار اتوماتيك مجددا تاييد شود، فقط وقتي ممكن است بكار رود كه قابليت سرويس دهي آنها بوسيله تست هاي انفجار چك شده باشد.

مقالات مرتبط: 

FLOW RUN SAN' AT

فلوران صنعت

خدمات ما

آدرس : تهران - سعدی جنوبی پایین تر از مخبرالدوله پلاک 278

تلفن تماس : 33920206-33901618-33934045

موبایل : 9126017344

ساعت تماس 19 - 9

مطالب وبلاگ

نوشته‌ی وبلاگی

نوشته‌ی وبلاگی بدون تصویر

نوشته‌ی وبلاگی بدون نویسنده

الکتروموتورABB - طرح ضدانفجاری در الکتروموتور