مقام در برابر قطره(ضد نشت)از نوع باز

موتور های(ODP) برای محیط های خشک و تمیز مناسب هستند. همان طور که از عنوان آن ها نیزمشخص است، این موتور ها می توانند در شرایطی که آب از قسمت بالایی آن ها بر رویشان ریخته میشود، مادامی که زوایه آن از 15 درجه نسبت به خط عمودی بیشتر نباشد، کار کنند. این موتور ها معمولا دارای دریچه ها روبه پایین می باشند. برای حفظ قابلیت ضد چکه ی موتور در زمان قرار گرفتن آن در جهت مختلف، محفظه های انتهایی می توانند به طور متناوب چرخانده شوند. خنک کاری این موتور ها توسط جریان دائمی هوای اطراف از میان بخش های داخلی موتور انجام می شود.

کاملا محصور با پروانه ی خنک کننده

در موتور های کاملا محصور با پروانه ی خنک کننده(TEFC)، خنک کاریتوسط یک فن خارجی که در سمت مقابل محور خروجی موتور نصب می شود، صورت می گیرد. این فن،هوای با دمای محیط را به سرتا سر سطح خراجی موتور می دمد تا از حرارت آن بکاهد. از آن جایی که  هوا درون موتور حرکت نمیکند، موتور های TEFC برای کاربرد های کثیف،گرد وخاکی و فضای باز مناسب هستند. انواع مختلفی از موتور های TEFC وجود  دارد که شامل انواع مقاوم در برابر خوردگی، مورد استفاده در کاربرد های شیمیایی و washdown می باشند. این موتور هادارای ویژگی خاصی هستند که کار در محیط های سخت  را برای آنها ممکن می سازد.موتور های TEFCبرای جلوگیری از چگالش در داخل موتور، معمولا دارای حفره های تراوشی در قسمت پایینی خود هستنداگر نصب این نوع موتورها در موقعیتی غیر از افقی انجام شود،مانند موتور های ODP می توان محفظه های انتهایی را به منظور حفظ حفره های تراوشی در پایین ترین نقطه مجددا جایابی نمود.

مقالات مرتبط: 

FLOW RUN SAN' AT

فلوران صنعت

خدمات ما

آدرس : تهران - سعدی جنوبی پایین تر از مخبرالدوله پلاک 278

تلفن تماس : 33920206-33901618-33934045

موبایل : 9126017344

ساعت تماس 19 - 9

مطالب وبلاگ

نوشته‌ی وبلاگی

نوشته‌ی وبلاگی بدون تصویر

نوشته‌ی وبلاگی بدون نویسنده

الکتروموتورABB- مقام در برابر قطره(ضد نشت)از نوع باز