نواحی مختلف و موتورها

جدول زير خلاصه مشخصات موتورهايی است كه مي توانند در فضاهاي خاص نصب شوند. مطابق با راهنمای ATEX، موتورها با فضاهای انفجاری كه مخلوطی از هوا و گاز و يا غبار هستند سازگار شده اند كه به ترتيب با علامت G و يا D نشان داده می شوند. در حالتی كه غبارها رسانا هستند استفاده از هيچ موتوری از گروه 3D مجاز نمی باشد. دراين قبيل شرايط موتورهای 2D هم بايد در زون 22 نصب شوند. الزامات حفاظتی براي زون 0 و يا زون 20 با موتورهای سه فاز آسنكرون همساز نيستند.

0 1 2 SAFE G D
 

2G

2GD

2GD

3G

3GD

2GD

صنایع استاندارد

3D

2D

SAFE

22

21

20

 

نامگذاری

جدول اطلاعات الكتريكي اين كاتالوگ مطابق با جدول نشان داده شده در زير است. موتورهاي طبقه مربوط به اختلاط 2G/2D كلا به نام طبقه 2G مشخص شده اند.

سری های موتور ضد انفجار
سری گروه طبقه نوع حفاظت گروه کلاس حاررت حداکثر دمای سطوح اندازه فریم درخواستی
D5C II 2G EExd II B T4 71-400
D5X II 2G EExde II B T4 71-400
D5A II 2D IP 65 - T135 71-400
D5T I M2 EExd, EExde I - 16-315

 

 

مقالات مرتبط: 

FLOW RUN SAN' AT

فلوران صنعت

خدمات ما

آدرس : تهران - سعدی جنوبی پایین تر از مخبرالدوله پلاک 278

تلفن تماس : 33920206-33901618-33934045

موبایل : 9126017344

ساعت تماس 19 - 9

مطالب وبلاگ

نوشته‌ی وبلاگی

نوشته‌ی وبلاگی بدون تصویر

نوشته‌ی وبلاگی بدون نویسنده

الکتروموتورABB - نواحی مختلف و موتورها