واژنامه اصطلاحات رایج موتور

در ادامه، واژه نامه ای از برخی اصطلاحات بسیار رایج مرتبط با موتورهای الکتریکی آمده است:

Amps: جریان بار کامل: میزان جریانی که انتظار می رود تحت شرایط بار کامل (گشتاور) توسط موتور کشیده شود، جریان بار کامل نامیده می شود. جریان بار کامل به عنوان جریان اسمی نیز شناخته می شود.

جریان روتورقفل: جریان روتور قفل که از آن به عنوان شروع هجومی نیز یاد می شود، میزان جریانی است که می توان انتظار داشت در بدو راه اندازی(که ولتاژ کامل می شود)،توسط موتور کشیده شود.

جریان ضریب سرویس: مقدار جریانی است که موتور در زمانی که در معرض درصدی از بیش باری برابر با ضریب سرویس نامی خود قرار گیرد،خواهد کشید. برای مثال، بسیاری از موتورها دارای ضریب سرویس 15/1هستند که موتور می تو اند 15 درصد اضافه باری را تحمل کند. شدت جریان ضریب سرویس،میزان جریان است که موتور تحت شرایط بار ضریب سرویس خواهد کشید.

Code Letter: نشانگر میزان جریان هجومی یا روتور قفل مورد نیاز موتور در هنگام شروع به کار آن می باشد

Desing Letter: نشان دهنده شکل منحنی سرعت گشتاور، مانند آن چه توسط انجمن ملی تولید کنندگان لوازم برقی(NEMA)تعریف شده است، می باشد. شکل 4-49 شکل معمول Design letter  سه فاز A,B,CوD را نشان می دهد. طرح B موتور استاندارد با کاربری صنعتی را نشان می دهد که دارای مقدار معقول گشتاور و میزان جریان متوسط راه اندازی و عملکرد کلی مناسب برای اغلب کاربردهای صنعتی می باشد

مقالات مرتبط: 

FLOW RUN SAN' AT

فلوران صنعت

خدمات ما

آدرس : تهران - سعدی جنوبی پایین تر از مخبرالدوله پلاک 278

تلفن تماس : 33920206-33901618-33934045

موبایل : 9126017344

ساعت تماس 19 - 9

مطالب وبلاگ

نوشته‌ی وبلاگی

نوشته‌ی وبلاگی بدون تصویر

نوشته‌ی وبلاگی بدون نویسنده

الکتروموتورABB-واژنامه اصطلاحات رایج موتور