روش های عیب یابی الکتروموتور چگونه است ؟

موتورهای الکتریکی ( آسکرون – یونیور سال – قطب چاکدار ) عیب یابی و رفع عیب موتورهای مذکور .

موتورها مهمترین اجزایی هستند که در لوازم برقی گردنده بکار می روند . موتورها انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کنند . الکتروموتورها را میتوان به سه دسته کلی تقسیم کرد :

  1. موتورهای آسنکرون     
  2. موتورهای یونیور سال
  3. موتور با قطب چاکدار

 

  1. موتورهای آسنکرون : با برق متناوب کار میکند از دو قسمت روتور و استاتور ساخته شده است . با روشن شدن موتور سیم پیچ های درون شیارهای استاتور یک میدان مغناطیسی دوار بوجود می آید . به هر حال با بوجود آمدن قطب های مغناطیسی هم نام و غیر هم نام عمل جذب و دفع انجام شده که باعث حرکت چرخشی روتور می گردد . برای راه اندازی موتورها از حالت سکون روش های مختلفی بکار می برند که مهمترین آنها عبارتند از : الف : آسنکرون با راه انداز غیرخازنی در موتور به غیر از سیم پیچی های اصلی یکسری سیم پیچ کمکی نیز قرار دارد که میدان مغناطیسی دیگری با فاصله زمانی با میدان مغناطیسی اصلی بوجود آورد . باعث چرخش پرقدرت موتور می گردد . بعد ازین سرعت موتور به 75 درصد سرعت اسمی رسید کلاچ که تحت تاثیر نیروی گریز از مرکز کار می کند به عنوان یک کلید عمل کرده و سیم پیچی کمکی را از مدار خارج می کند .  ب:آسنکرون به راه انداز خازن موقت – این موتورها دارای علامت اختصاری CSM می باشند و دارای یک خازن الکترونیکی با ظرفیت حدود 200 الی 500 میکروفاراد است که با سیم پیچ کمکی بسته شده و هر دو با سیم اصلی موازی بسته می شوند . ج: آسنکرون با راه انداز خازن موقت و خازن دایم . یکی از خازن ها بعد از راه اندازی از مدار خارج شده و خازن دیگر در حالتی که با سیم پیچ کمکی سری می باشد در مدار باقی می ماند . د: آسنکرون با راه انداز خازن دایمی در این موتورها دارای قدرت کمتری نسبت به موتورهای قبلی هستند از یک خازن که با سیم پیچ کمکی سری بسته شده و کلید گریز از مرکز ندارند در اینصورت خازن با سیم پیچ کمکی همیشه در مدار باقی است .

شناسایی سیم پیچ های اصلی و کمکی :

  1. سیم پیچ های اصلی در زیر شیارها و سیم پیچ کمکی در رو قرار دارند .
  2. سطح مقطع سیم های کمکی همیشه از سیم های اصلی کمتر است .
  3. سیم پیچ کمکی دارای مقاومت بیشتری نسبت به سیم پیچ اصلی است و ضمنا خازن با سیم پیچ کمکی سری شده است .

عیب یابی موتور آسنکرون – معیوب شدن موتورها یا مربوط به قطعات برقی مثل سیم پیچ ها و خازن است یا مرتبط به قطعات مکانیکی مثل بلبرینگ و بوشن ها .

مقالات مرتبط: 

FLOW RUN SAN' AT

فلوران صنعت

خدمات ما

آدرس : تهران - سعدی جنوبی پایین تر از مخبرالدوله پلاک 278

تلفن تماس : 33920206-33901618-33934045

موبایل : 9126017344

ساعت تماس 19 - 9

مطالب وبلاگ

نوشته‌ی وبلاگی

نوشته‌ی وبلاگی بدون تصویر

نوشته‌ی وبلاگی بدون نویسنده

الکتروموتورABB و شناسایی سیم پیچ های اصلی و کمکی :