الکتروموتور ABB - در الکتروموتورها IP به چه معناست

 

الکتروموتور معنای رقم اول IP

رقم 0 : هیچ گونه محافظتی در برابر ذرات جامد وجود ندارد .

رقم 1 : 50 میلیمتر ، در برابر همه ی اعضای بزرگ بدن مانند پشت دست محافظت می کند .

رقم 2 : 12 میلیمتر ، در برابر همه اعضای کوچک بدن مانند انگشتان و یا اشیا کوچک مانند مداد یا خودکار محافظت می شود .

رقم 3 : 2.5 میلیمتر ، در برابر نفوذ ابزار و یا سیم های ضخیم محافظت می شود .

رقم 4 : 1 میلیمتر ، در برابر نفوذ تمام سیم های نازک و پیچ و مهره مقاوم است .

FLOW RUN SAN' AT

فلوران صنعت

خدمات ما

آدرس : تهران - سعدی جنوبی پایین تر از مخبرالدوله پلاک 278

تلفن تماس : 33920206-33901618-33934045

موبایل : 9126017344

ساعت تماس 19 - 9

مطالب وبلاگ

نوشته‌ی وبلاگی

نوشته‌ی وبلاگی بدون تصویر

نوشته‌ی وبلاگی بدون نویسنده

انواع الکتروموتور