الکتروموتورABB - برق، مغناطیس و حرکت موتور الکتریکی

برق، مغناطیس و حرکت موتور الکتریکی

 

ایده اولیه یک موتور الکتریکی واقعا ساده است: شما در یک قسمت برق
را به آن متصل می کنید و یک محور (میله فلزی) در انتهای دیگر چرخش
می کند و به شما اجازه می دهد تا یک دستگاه را به نوعی حرکت دهید
چگونه این کار را در عمل انجام می دهد؟ دقیقا چگونه الکترود تبدیل به
جنبش می شود؟ برای پیدا کردن پاسخ به آن، ما باید  تقریبا ۲۰۰ سال
به عقب برگردیم.

الکتروموتورABB - شرایط کار موتور

1-موتور در معرض عوامل زیر می باشد:

الف: گرد و خاک احتراق پذیر، قابل انفجار، ساینده یا هادی الکریسیته. ب: شرایط محیط کار خیلی کثیف جائی است که آلودگی در شرایط عادی تهویه تزاحم ایجاد می کند. ج:گازهای شیمیائی یا قابل احتراق و انفجار د:تشعشع مواد رادیو اکتیو ه: بخار آب یا گاز نفت نمکدار و: محل مرطوب یا خیلی خشک، با تشعشع حرارت، هجوم حشرات یا هوای مناسب برای رشد قارچ ها. ز:ضربه غیر عادی، ارتعاش یا بار مکانیکی از منابع خارجی ح: نیروی محوری یا جانبی غیر عادی وارده به محور موتور.

2 -شرایط کار موتور

الکتروموتورABB - تعویض سیم پیچی یک موتور سوخته :

تعویض سیم پیچی یک موتور سوخته :
ترتیب کار برای تعویض سیم پیچی یک موتور سوخته بشرح زیر می باشد :
۱- جدا کردن رتور از استاتور (باز کردن موتور)
۲- برداشتن مشخصات و نقشه ازروی سیم پیچی استاتور
۳- خارج کردن سیم های سوخته ازداخل شیارها
۴- اندازه گیری قطر سیم و تعداد دور کلافها
۵- عایق کاری داخل شیارها
۶- ساختن قالب برای تهیه کلافها
۷- پیچیدن کلافها
۸- جا زدن کلافها در داخل شیار

FLOW RUN SAN' AT

فلوران صنعت

خدمات ما

آدرس : تهران - سعدی جنوبی پایین تر از مخبرالدوله پلاک 278

تلفن تماس : 33920206-33901618-33934045

موبایل : 9126017344

ساعت تماس 19 - 9

مطالب وبلاگ

نوشته‌ی وبلاگی

نوشته‌ی وبلاگی بدون تصویر

نوشته‌ی وبلاگی بدون نویسنده

دینام abb