الکتروموتورABB - نواحی مختلف و موتورها

نواحی مختلف و موتورها

جدول زير خلاصه مشخصات موتورهايی است كه مي توانند در فضاهاي خاص نصب شوند. مطابق با راهنمای ATEX، موتورها با فضاهای انفجاری كه مخلوطی از هوا و گاز و يا غبار هستند سازگار شده اند كه به ترتيب با علامت G و يا D نشان داده می شوند. در حالتی كه غبارها رسانا هستند استفاده از هيچ موتوری از گروه 3D مجاز نمی باشد. دراين قبيل شرايط موتورهای 2D هم بايد در زون 22 نصب شوند. الزامات حفاظتی براي زون 0 و يا زون 20 با موتورهای سه فاز آسنكرون همساز نيستند.

الکتروموتورABB - پارامترهاي موثر بر قابليت اشتعال الکتروموتورها

پارامترهاي موثر بر قابليت اشتعال

خواص مخلوط، خواص نحوه اتصال و مشخصه هاي الكتريكي مانند جريان، ولتاژ و مقاومت از جمله پارامتر هاي مهمي است كه بوسيله تست ها موثر برقابليت اشتعال شناخته شده است.

خواص مخلوط

الکتروموتورABB - طرح ضدانفجاری در الکتروموتور

طرح ضدانفجاری

وسايل بايد طوري طراحي شوندكه ماكزيمم فشار explosion يا detonation را تحمل كنند. اگر denotation ها وجود نداشته باشد، كافي است دستگاهها مطابق با يادداشتهاي AD منتشر شده بوسيله كميته آلماني براي مخازن تحت فشار براي فشاري حداقل هشت بار بزرگتر از فشار مطلق كاري طراحي شود.

رهاسازي فشار انفجار

الکتروموتورABB - استاندارد ملی برق آمریکا (NEC)

استاندارد ملی برق آمریکا (NEC)

در این استاندارد فضاهای صنعتی بر حسب نوع مواد آتشزا ابتدا به سه رده به نام Class با تعاریف زیر تقسیم بندی شده است:

  • Class 1: فضایی است كه در آن گازهای قابل اشتعال موجود باشد، مانند: تاسیسات نفتی.
  • Class 2: فضایی است كه در آن غبارهای قابل اشتعال از قبیل غبار ذغال سنگ، غبار منیزیم، آلومینیوم و غیره موجود باشد.
  • Class 3: فضایی است كه در آن فیبرهای قابل اشتعال مانند: پنبه، كنف، براده های چوب و غیره موجود باشد.

 

الکتروموتورABB - تغییر و بهینه سازی الکتروموتور استاندارد

الکتروموتور استاندارد ABB برای استفاده در همه صنایع و کاربردها با پوسته چدن و راندن بالا ( استاندارد IE2 ) و در سایزهای 71 تا 355 و توان 0.25 تا 355 کیلووات ارائه می شوند . همچنین الکتروموتورهای پوسته آلومینیوم ABB در سایز 56 تا 250 و توان 0.06 تا 55 کیلووات عرضه می گردد .

الکتروموتور ترمزدار ABB با تغییر و بهینه سازی الکتروموتور استاندارد برای کاربردهایی تولید شده است .

از ویژگی های الکتروموتورها عبارتند از :

الکتروموتورABB - از کجا بفهمیم که یک موتور تک ‌فاز داریم؟

از کجا بفهمیم که یک موتور تک ‌فاز داریم؟

موتورهای تک فاز داری دوسیم‌پیچ هستند، سیم‌پیچ اصلی با مقاومت بزرگتر (تولید میدان مغناطیسی پالسی) و سیم‌پیچ کمکی با مقاومت کمتر ( که جهت چرخش موتور را مشخص می‌کند). باید بر روی موتور یک خازن باشد. ظرفیت خازن در موتورهای الکتریکی مختلف ، متفاوت است (برای موتورهای کوچکتر درحدود 20 میکروفاراد). دو خازن می‌تواند بر روی موتور قرار داشته باشد. خازن «اجرا» (همیشه متصل است، خازن با ظرفیت کمتر) و خازن «شروع» (با سوئیچ گریز از مرکز متصل می‌شود، خازن با ظرفیت بزرگتر) آن چه که در شکل زیر مشاهده می کنید به شرح ذیل است:

الکتروموتورABB - اشتعال شعله در الکتروموتور

اشتعال شعله

اشتعال بوسيله يك شعله يك اشتعال خارجي شناخته مي شود. اگر فضاي قابل انفجار بوسيله شعله مشتعل شود، شعله به سرعت در جهت شعاعي از نقطه اشتعال منتشر ميشود. وقتي مقدار انرژي موجود خيلي كم باشد، شعله منتشر نخواهد شد بطوريكه به علت اتلاف حرارت ناشي از انتقال حرارت به فضاي قابل انفجار، دماي شعله به زير دماي احتراق افت مي كند و شعله به همين خاطر خاموش مي شود.

FLOW RUN SAN' AT

فلوران صنعت

خدمات ما

آدرس : تهران - سعدی جنوبی پایین تر از مخبرالدوله پلاک 278

تلفن تماس : 33920206-33901618-33934045

موبایل : 9126017344

ساعت تماس 19 - 9

مطالب وبلاگ

نوشته‌ی وبلاگی

نوشته‌ی وبلاگی بدون تصویر

نوشته‌ی وبلاگی بدون نویسنده

نمایندگی الکتروموتور